صفحه اصلی

درباره اتاق نمکی

درواقعیت اثرپزشکی غارهای نمکی ناشی ازاین هوای ایجادشده است که هیچ بوورنگ هم ندارد.این هواباجابجایی درمنتهی الیه پایینی ششها عملا باعث ایجاد مکانیسم تنفس بهتر،بازشدن شریان های تنفسی می گردد.ازخصوصیات مهم دیگرنمک درمانی تاثیر شگرف آن برروی بیماریهای پوستی،افسردگی،اضطراب،ضعف اعصاب و...می باشد.همچنین استنشاق هوای غنی شده با نمک باعث بهبود وکاهش التهاب وورم درسراسر دستگاهای تنفسی خصوصا بینی،گلووششها می شود همچنین کاهش  ورم وآماس درغشاعهای مخاطی ازاثرات مفید استفاده ازاتاق های نمکی است. نمک درمانی واستفاده از اتاق های نمکی باعث کاهش ریسک ابتلا به آسم،برونشیت،سرماخوردگی،بیماریهای عصبی و...درافرادعادی می شود.